1875 

Books, documents and prints - Bible: 'Biblia dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt van de Synode Nationael'. Published by Pieter and Jacob Keur, Dordrecht, 1736. Folio, full leather binding with brass mounts -heavy wear, part of spine missing, loose pages-

拍卖信息

ijsselstein, 荷兰